• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
องค์ความรู้ (KM) เขียนโดย Super User 151
กระบวนงาน อบต. เขียนโดย Super User 146
คู่มือการปฏิบัติงาน อบต. เขียนโดย Super User 235
ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ เขียนโดย Super User 239
รายงานรายรับ - รายจ่ายประจำปี เขียนโดย Super User 220
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี เขียนโดย Super User 190
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี เขียนโดย Super User 170
Q&A เขียนโดย Super User 407
มาตรฐานการให้บริการ เขียนโดย Super User 1663
โครงสร้างหน่วยงาน เขียนโดย Super User 271