• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เขียนโดย Super User 250
ติดต่อหน่วยงาน เขียนโดย Super User 294
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เขียนโดย Super User 654
5ส เขียนโดย Super User 150
แบบสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน เขียนโดย Super User 183
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เขียนโดย Super User 1358
แหล่งท่องเที่ยวของตำบลเกาะสะท้อน เขียนโดย Super User 169
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เขียนโดย Super User 1082
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เขียนโดย Super User 786
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 249