• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

355509649371878578481030854610441206780015389790709254855457096banner 168865985banner 200759862banner 177862790banner 478166252banner 492244932banner 559583090

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แบบสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน เขียนโดย Super User 8
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เขียนโดย Super User 1106
แหล่งท่องเที่ยวของตำบลเกาะสะท้อน เขียนโดย Super User 40
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เขียนโดย Super User 824
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เขียนโดย Super User 593
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 59
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน เขียนโดย Super User 606
แผนดำเนินงาน เขียนโดย Super User 782
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP) เขียนโดย Super User 2247
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เขียนโดย Super User 642