• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เขียนโดย Super User 342
ติดต่อหน่วยงาน เขียนโดย Super User 365
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เขียนโดย Super User 769
5ส เขียนโดย Super User 220
แบบสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน เขียนโดย Super User 263
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เขียนโดย Super User 1439
แหล่งท่องเที่ยวของตำบลเกาะสะท้อน เขียนโดย Super User 223
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เขียนโดย Super User 1154
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เขียนโดย Super User 843
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 313