• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

แผนผังกำนดผู้รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์ด้านทุจริต

 

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

QR-CODE 

 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร