• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

มาตรฐานการให้บริการประชาชน  ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนผังการให้บริการประชาชน  ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2561   ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2562   ดาวน์โหลดเอกสาร