• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ประจำปี 2561    ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ประจำปี 2562    ดาวน์โหลดเอกสาร