• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

แผนผังกำนดผู้รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

        -  แผนดำเนินงาน  ประจำปี 2559    ดาวน์โหลดรายละเอียด

        -  แผนดำเนินงาน ประจำปี 2560     ดาวน์โหลดรายละเอียด

        -  แผนดำเนินงาน ประจำปี 2561     ดาวน์โหลดรายละเอียด

        - แผนดำเนินงาน ประจำปี 2562      ดาวน์โหลดรายละเอียด