• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  ♦ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  ♦ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

  ♦ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  ♦ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี