• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

    ♦ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  

     ♦ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร