• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  ♦ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

  ♦ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน 

           งบดำเนินการ ไตรมาสที่2 ปี 61           

           งบดำเนินการ ไตรมาสที่2 ปี 62  

    ♦ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  2561