• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

แผนผังกำนดผู้รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

 

- ข้อบัญญัติงบประมาณายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558

 

- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559  ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560  ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

-ประกาศใช้ข้อบัญญัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561  ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

 -สำเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561  ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

-ประกาศใช้ข้อบัญญัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

-สำเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลดรายละเอียด