ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโครงการปรับปรุงการใช้พลังงานเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ความมั่งคงพร้อมระบบ iot- ข่าวประชาสัมพันธ์Home    ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโครงการปรับปรุงการใช้พลังงานเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ความมั่งคงพร้อมระบบ iot

ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโครงการปรับปรุงการใช้พลังงานเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ความมั่งคงพร้อมระบบ iot

  โพสต์ : 20 พ.ย. 2562 เวลา 19:31:15

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

E-mail : Kohsathon@hotmail.co.th  phone : 073530924

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th
Design by webkroox.com