รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง- ข่าวประชาสัมพันธ์Home    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

  โพสต์ : 9 ก.ค. 2562 เวลา 16:15:05

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

E-mail : Kohsathon@hotmail.co.th  phone : 073530924

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th
Design by webkroox.com