องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน


บุคลากร :: ฝ่ายบริหาร


ชื่อ-สกุล : นายจีระศักดิ์ เล็งฮะ
ตำแหน่ง : นายก อบต.เกาะสะท้อน
กลุ่มงาน : ฝ่ายบริหาร
ลักษณะของงาน : ฝ่ายบริหาร
โทรศัพท์มือถือ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐
E-Mail : support@kohsathon.go.th

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

E-mail : Kohsathon@hotmail.co.th  phone : 073530924

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th
Design by webkroox.com