• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

แผนผังกำนดผู้รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

                              คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

                                                           

                                                              นายจีระศักดิ์   เล็งฮะ 

                                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน   

 

 

                                                                

                   นายอาแว   หะยีบากา                                                นายสาบูเด็ง   นิจ๊ะ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน  คนที่ 1  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน  คนที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               นางสาวนูรอาซีกิน เล๊าะนิ    

                                            เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน