• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

355509649371878578481030854610441206780015389790709254855457096banner 168865985banner 200759862banner 177862790banner 478166252banner 492244932banner 559583090

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

                              คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

                                                           

                                                              นายจีระศักดิ์   เล็งฮะ 

                                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน   

 

 

                                                                

                   นายอาแว   หะยีบากา                                                นายสาบูเด็ง   นิจ๊ะ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน  คนที่ 1  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน  คนที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               นางสาวนูรอาซีกิน เล๊าะนิ    

                                            เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน  

 

                  

 

 

Comments ()