• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 5073 นธ จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย Super User 33
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหมึกเลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย Super User 23
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย Super User 22
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย Super User 21
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เขียนโดย Super User 23
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย Super User 18
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขียนโดย Super User 30
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุก 29 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย Super User 22
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการทัศนศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย Super User 19
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสัมนาคุณ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย Super User 23