ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอาคารประปา

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ตำบลเกาะสะท้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*******************************