• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน

จำนวน 4 วัน ๆ ละ 15000 บาทตามโคงการปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*****************************