• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 5073 นธ จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย Super User 10
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหมึกเลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย Super User 0
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย Super User 0
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย Super User 3
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เขียนโดย Super User 1
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย Super User 0
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขียนโดย Super User 10
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุก 29 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย Super User 0
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการทัศนศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย Super User 2
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสัมนาคุณ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย Super User 0