• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาลาเซาะห์รุสอิสลาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย Super User 36
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านศรีพงัน หมู่ที่ 3 บ้านศรีพงัน ตำบลเกาะสะท้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย Super User 36
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอาคารประปาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ตำบลเกาะสะท้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย Super User 37
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 200 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย Super User 12
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย Super User 13
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม (โครงการอบรมให้ความรู้ การกำจัดขยะและการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย Super User 18
ประกาศ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขียนโดย Super User 38
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขียนโดย Super User 41
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย Super User 21
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย Super User 12