• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ เรื่องประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างทำป้ายไวนิล เขียนโดย Super User 27
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน จำนวน 4 วัน ๆ ละ 15000 บาท ตามโคงการปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย Super User 27
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 1868 นธ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย Super User 23
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนผู้สูงอายุ (รายใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย Super User 27
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในและภายนอก อาคารที่ทำการ อบต.เกาะสะท้อน หมู่ที่ 2 บ้านเกาะสะท้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย Super User 168
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะสะท้อน (หลังใหม่) หมู่ที่ 2 บ้านเกาะสะท้อน โดยวิธีเฉพาะ เขียนโดย Super User 150
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาตำบลเกาะสะท้อน โดยวิธีคัดเลือก เขียนโดย Super User 136
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกกาเปาะ - สันติสุข โดยวิธีคัดเลือก เขียนโดย Super User 184
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเกาะสะท้อน - สันติสุข(ช่วง กม.0+820-1+349) โดยวิธีคัดเลือก เขียนโดย Super User 161
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโคกกาเปาะ - ตะเหลี่ยง เขียนโดย Super User 143