• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 เขียนโดย Super User 224
ประกาศ เรื่องแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 เขียนโดย Super User 231
ประกาศจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัทล์ติกคอนกรีต สายหน้าวัดเกษมประทีป เขียนโดย Super User 372
ประกาศจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟแสงสว่างกูโบร์ ภายในตำบลเกาะสะท้อน เขียนโดย Super User 327
รายงานผลการเปิดซองการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างถนน รั้วด้านข้าง อบต. เขียนโดย Super User 359
รายงานผลการเปิดซองการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัทล์ติกคอนกรีต สายข้างโรงเรียนบ้านปูยู เขียนโดย Super User 375
ประกาศจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัววี สายข้าง อบต. เขียนโดย Super User 479
ประกาศจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัทล์ติกคอนกรีต สายข้างโรงเรียนบ้านปูยู เขียนโดย Super User 380
ประกาศจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างรั้วด้านข้างองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน เขียนโดย Super User 287
รายงานผลการเปิดซองการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดสายหน้าคอกวัว เขียนโดย Super User 358