• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

355509649371878578481030854610441206780015389790709254855457096banner 168865985banner 200759862banner 177862790banner 478166252banner 492244932banner 559583090

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 เขียนโดย Super User 194
ประกาศ เรื่องแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 เขียนโดย Super User 197
ประกาศจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัทล์ติกคอนกรีต สายหน้าวัดเกษมประทีป เขียนโดย Super User 338
ประกาศจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟแสงสว่างกูโบร์ ภายในตำบลเกาะสะท้อน เขียนโดย Super User 283
รายงานผลการเปิดซองการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างถนน รั้วด้านข้าง อบต. เขียนโดย Super User 333
รายงานผลการเปิดซองการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัทล์ติกคอนกรีต สายข้างโรงเรียนบ้านปูยู เขียนโดย Super User 331
ประกาศจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัววี สายข้าง อบต. เขียนโดย Super User 436
ประกาศจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัทล์ติกคอนกรีต สายข้างโรงเรียนบ้านปูยู เขียนโดย Super User 337
ประกาศจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างรั้วด้านข้างองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน เขียนโดย Super User 251
รายงานผลการเปิดซองการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดสายหน้าคอกวัว เขียนโดย Super User 305