• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 เขียนโดย Super User 240
ประกาศ เรื่องแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 เขียนโดย Super User 247
ประกาศจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัทล์ติกคอนกรีต สายหน้าวัดเกษมประทีป เขียนโดย Super User 386
ประกาศจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟแสงสว่างกูโบร์ ภายในตำบลเกาะสะท้อน เขียนโดย Super User 344
รายงานผลการเปิดซองการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างถนน รั้วด้านข้าง อบต. เขียนโดย Super User 371
รายงานผลการเปิดซองการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัทล์ติกคอนกรีต สายข้างโรงเรียนบ้านปูยู เขียนโดย Super User 394
ประกาศจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัววี สายข้าง อบต. เขียนโดย Super User 507
ประกาศจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัทล์ติกคอนกรีต สายข้างโรงเรียนบ้านปูยู เขียนโดย Super User 406
ประกาศจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างรั้วด้านข้างองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน เขียนโดย Super User 301
รายงานผลการเปิดซองการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดสายหน้าคอกวัว เขียนโดย Super User 379