• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

355509649371878578481030854610441206780015389790709254855457096banner 168865985banner 200759862banner 177862790banner 478166252banner 492244932banner 559583090

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

โทรศัพท์ 073-545020

หรือที่ E-mail

      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                     

                                                                           

 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                         

Comments ()

คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์ด้านทุจริต

 

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

QR-CODE 

 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

Comments ()

        -  แผนดำเนินงาน  ประจำปี 2559   ดาวน์โหลดรายละเอียด

        -  แผนดำเนินงาน ประจำปี 2560    ดาวน์โหลดรายละเอียด

Comments ()

แบบสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

Comments ()

-  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน     ดาวน์โหลดรายละเอียด

-  ส่วนที่ 1     ดาวน์โหลดรายละเอียด

-  ส่วนที่่ 2     ดาวน์โหลดรายละเอียด

-  ส่วนที่ 3     ดาวน์โหลดรายละเอียด

Comments ()