• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

 

- ข้อบัญญัติงบประมาณายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558

 

- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559  ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560  ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

-ประกาศใช้ข้อบัญญัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561  ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

 -สำเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561  ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

-ประกาศใช้ข้อบัญญัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

-สำเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

Comments ()

มาตรฐานการให้บริการประชาชน  ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนผังการให้บริการประชาชน  ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ    ดาวน์โหลดเอกสาร

Comments ()

 

 

     องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

                                                     

  ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

  โทรศัพท์ 073-545020

  โทรสาร 073-545022

  เว็บไซต์ www.kohsathon.go.th

  Facebook https://www.facebook.com/kohsathon 

  อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 QR-code Line องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

 

เพิ่มเพื่อน

 

 

Comments ()

ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารการจัดการ

  ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารการจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

              รายการควมคุมและตรวจสอบภายใน

               ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง

               แบบประเมินพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

               แบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัตรงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน

               รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

               ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

                 การเขียนทะเบียนประวัติ

               คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้อง

 

 

 

 

 

 

Comments ()