• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

เอกสารรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

1. ยาเสพติดภัยพิบัติร้ายทำลายชีวิต  

2. ยาเสพติด อันตราย 

3. ระวังเป็นเหยื่อยาเสพติด 1 

4. ครอบครัว เกราะป้องกันยาเสพติด 

5. เฝ้าระวัง ชุมชนเพื่อรอดพ้นภัยใกล้ตัว 

6. ผู้ผิดพลาดต้องการโอกาศ และกำลังใจ 

7. ระวังเป็นเหยื่อยาเสพติด 2