• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

355509649371878578481030854610441206780015389790709254855457096banner 168865985banner 200759862banner 177862790banner 478166252banner 492244932banner 559583090

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

 

ภัยธรรมชาติ  และการระวังภัย

 

 - หลักง่ายๆในการป้องกันอัคคีภัย  โหลดเอกสาร

 

 - วิธีเอาตัวรอดจากอุทกภัย  โหลดเอกสาร

 

 - วิธีเอาตัวรอดจากวาตภัย  โหลดเอกสาร

 

 - แผ่นดินไหว หลบยังงัยให้ปลอดภัย  โหลดเอกสาร

 

 - ขับขี่ปลอดภัย ใสใจกฎจราจร   โหลดเอกสาร