• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

ขอเชิญผู้สูงอายุ ลงทะเบียนและรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

******************************************