• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

วันที่ 11 ธ.ค.61 เวลา 09.00 น. นายจีระศักดิ์ เล็งฮะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ประกาศเจตนารมณ์ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน

เดินหน้านราธิวาสป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง ภายใต้แนวคิด" Zero Tolerance

คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย ) ซึ่งตรงกับวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี

ประเทศไทยและนานาประเทศต่างตื่นตัวมุ่งมั่นแสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มแข็ง

เพื่อประกาศจุดยืนของทุกภาคส่วนที่ยินดีมีส่วนร่วมสร้างสังคมโปร่งใส และปฏิเสธการทุจริตทุกรูปแบบ

ณ ลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส