• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

แผนผังกำนดผู้รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

                                             

                                                      นายสุขกรีย์   มะยาดง

                                                      ผู้อำนวยการกองช่าง

                                

                                 นายมนูญ คงดี                                นายนิรัญ ทองเพิ่ม

                                 นายช่างโยธา                                   นายช่างโยธา

                              

                            นายอับดุลเล๊าะ นิเฮง                           นายมัณฑกานต์ เล็งฮะ

                       ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                        ผู้ช่วยช่างโยธา

                              

                                นายอารี บากา                                นายเจ๊ะมะ แวดอเล๊าะ

                                 คนงานทั่วไป                                      คนงานทั่วไป