• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

แผนผังกำนดผู้รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล / รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

 

 

 

นายฮาวารี   เปาะสา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  รักษาราชการแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

 

 

นายฮาวารี   เปาะสา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน