• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

355509649371878578481030854610441206780015389790709254855457096banner 168865985banner 200759862banner 177862790banner 478166252banner 492244932banner 559583090

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม เขียนโดย Super User 50
ทดสอบรายงานจัดซื้อจัดจ้างคับ ครั้งที่ 2 เขียนโดย Super User 181
ทดสอบรายงานจัดซื้อจัดจ้างคับ เขียนโดย Super User 185
รายงานผลการเปิดซองการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 เขียนโดย Super User 50
รายงานผลการเปิดซองการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปะดอมะ หมู่ที่ 6 เขียนโดย Super User 49
รายงานผลการเปิดซองการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขียนโดย Super User 51