• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการเปิดซองการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายมูดอ พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 8 เขียนโดย Super User 318
รายงานผลการเปิดซองการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังมัสยิดอามานี) หมู่ที่ 1 เขียนโดย Super User 337
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม เขียนโดย Super User 283
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน เขียนโดย Super User 335
รายงานผลการเปิดซองการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง (CCTV) เขียนโดย Super User 278
รายงานผลการเปิดซองการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กูโบร์ หมู่ที่ 5 เขียนโดย Super User 301
รายงานผลการเปิดซองการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 8 เขียนโดย Super User 274
รายงานผลการเปิดซองการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 7 เขียนโดย Super User 281
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม เขียนโดย Super User 271
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ เขียนโดย Super User 289