• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการเปิดซองของคณะกรรมการเปิดซอง เขียนโดย Super User 92
รายงานผลการเปิดซองการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดเกษมประทีป-ทุ่งนา หมู่ที่ 2 เขียนโดย Super User 231
รายงานผลการเปิดซองการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปูลาดือแป หมู่ที่ 9 เขียนโดย Super User 243
รายงานผลการเปิดซองการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณหน้าที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ 2 เขียนโดย Super User 216
รายงานผลการเปิดซองการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างรั้วที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ 2 เขียนโดย Super User 233
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม เขียนโดย Super User 225
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม เขียนโดย Super User 263
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน เขียนโดย Super User 231
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม เขียนโดย Super User 244
ทดสอบรายงานจัดซื้อจัดจ้างคับ ครั้งที่ 2 เขียนโดย Super User 434