• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

แผนผังกำนดผู้รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการเปิดซองการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดเกษมประทีป-ทุ่งนา หมู่ที่ 2 เขียนโดย Super User 253
รายงานผลการเปิดซองการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปูลาดือแป หมู่ที่ 9 เขียนโดย Super User 271
รายงานผลการเปิดซองการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณหน้าที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ 2 เขียนโดย Super User 242
รายงานผลการเปิดซองการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างรั้วที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ 2 เขียนโดย Super User 258
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม เขียนโดย Super User 250
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม เขียนโดย Super User 293
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน เขียนโดย Super User 256
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม เขียนโดย Super User 269
ทดสอบรายงานจัดซื้อจัดจ้างคับ ครั้งที่ 2 เขียนโดย Super User 472
ทดสอบรายงานจัดซื้อจัดจ้างคับ เขียนโดย Super User 449